Category Archives: Lao động – Bốc xếp

Top 10 công ty bốc xếp

Tiếp nhận thông tin khách hàng – Nhận cuộc gọi và thiết lập cuộc hẹn với khách hàng. – Đánh giá khối lượng và đồ đạc cần vận chuyển. – Chúng tôi sẽ đến gặp quý khách trực tiếp, xem xét số lượng hàng hóa và thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành […]